Wat zijn de rechten en plichten van de therapeut en patiënt?

Als u behandeld wordt door een therapeut, heeft u een behandelingsovereenkomst met haar of hem. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.
De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

Plichten therapeut:
Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen en moet u informatie geven over:
• Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten.
• De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling.
• De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid.
• Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Rechten Patiënt:
Als patient heeft u onder andere het recht :
• Om zelf een zorgverlener te kiezen.
• Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand.
• Om te beslissen of u toestemming geeft voor een onderzoek of behandeling ( op basis van de informative die u heeft verkregen van de hulpverlener).
• Op een second opinion.
• Op inzage in uw medisch dossier.

Plichten van de patiënt
• U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen.
• U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft..

Zie voor uitgebreide informatie: onder link WGBO

BekkenAlkmaarWGBO