Een klacht indienen, hoe werkt dat?

Allereerst is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut of om contact op te nemen met de praktijk waar uw fysiotherapeut werkt. Misschien vindt u het moeilijk om uw klacht aan de orde te stellen. Een gesprek kan immers confronterend zijn. Als u het lastig vindt om uw klacht met uw fysiotherapeut te bespreken, dan kunt u iemand meenemen naar het gesprek, bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand anders die u vertrouwt.
Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie als Zorgbelang.
(www.zorgbelang-nederland.nl)

Levert dit gesprek niet het gewenste resultaat dan kan u gebruik maken van de klachtenprocedure.

Heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht kan worden ingediend, neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

KNGF ledenvoorlichting
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
tel: 033-4672929
www.kngf.nl

Landelijk informatiepunt voor patiënten
Postbus 9101
3506 GC Utrecht
tel 030 2661661

Waar kunt u terecht met een klacht over uw fysiotherapeut?
1. De klachtencommissie van KNGF
2. De Commissie van Toezicht van het KNGF
3. Het Regionale Tuchtcollege van de overheid.

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur de brief naar de instantie die uw klacht het best kan behandelen.

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de eventuele kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

BekkenAlkmaarKlachtenregeling