Behandelingen

Tijdens een uitgebreid vraaggesprek en fysiotherapeutisch onderzoek wordt eerst gezocht naar de oorzaak van uw probleem. Op basis hiervan wordt een behandelplan op maat gemaakt. Om de bekkenbodem goed te kunnen beoordelen kan een inwendig onderzoek meerwaarde bieden. Hiertoe is de bekkenfysiotherapeut speciaal opgeleid. Dit onderzoek vindt alleen plaats indien er een indicatie voor is en als u daar toestemming voor geeft. Wanneer u bezwaar heeft tegen dit onderzoek kunt u dit kenbaar maken en zal de bekkenfysiotherapeut samen met u zoeken naar andere (voor u minder belastende) mogelijkheden om uw bekken en bekkenbodem te onderzoeken.

Het onderzoek kan zo mogelijk uitgebreid worden met:

Myofeedback (MAPle)
Elektrostimulatie
Flowmetrie
Echografie

Rectale oefenballon

De bekkenfysiotherapeut leert u de spieren rond het bekken te herkennen en zodanig te gebruiken dat de bekkenbodem en de omliggende spieren (weer) een samenhangend geheel worden. Houding- en bewegingsadviezen voor het dagelijks leven nemen daarbij een belangrijke plaats in. Verder kan de bekkenfysiotherapeut u helpen de controle te (her)krijgen tijdens het vullen en het legen van de blaas en de darmen. Hierbij kan de bekkenfysiotherapeut gebruik maken van oefenhulpmiddelen of apparatuur. Deze apparatuur wordt gebruikt om spiergroepen of spierfuncties voor u herkenbaar te maken.

BekkenAlkmaarBehandelingen